ORTODONTİ VE ŞEFFAF PLAK TEDAVİSİ

Ortodonti̇ Ve Şeffaf Plak Tedavi̇si̇

Ortodonti

Çapraşık diş uyumsuz çene ilişkilerini tespit ve tadavi eden diş hekimliği dalıdır.

Dişlerdeki çapraşıklıklar, çene eklemlerimizde rahatsızlık,  konuşma bozukluklarına sebep olabilir ve yemek yeme fonksiyonumuzda sıkıntılar doğurabilmektedir.

inner-orto-2

Peki her yaşta ortodonti tedavisi yapılır mı?

Ortodonti tedavisinde herhangi bir yaş sınırlaması yoktur. Fakat hastanın yaşına göre tedavinin süresi ve planlaması değişebilir.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ:

Belirlenen ortodonti tedavileri için her hastaya farklı teknikte uygulama yapılabilir. Hekimin önerileri ve hastanın talepleriyle belirlenen tedavi yöntemleri vardır.

İNVİSALİGN(ŞEFFAF PLAK)

İnvisalign, modern ortodonti tedavisinde kullanılan şeffaf plaklardır. İnvisalign için diş telinin görünmez alternatifi diyebiliriz. Şeffaf plak tedavisine ugunluğunuzu sadece doktorunuzun muayenesinden sonra kesinleşir.

Şeffaf plakların üretilmesi için diş hekiminiz ağzınızdan ölçü alır. Bu ölçüler 3 boyutlu tarama yöntemi ile bilgisayar ortamında aktarılır. Sanal ortamaaktarılan dişler, bilgisayar simülasyonuyla hareket ettirilir.

Hastaya dijital ortamda gösterilip onay aldıktan sonra  plaklar üretime geçirilir.

 

inner-orto-1

Advantages of implant application:

Implant-supported replacement teeth look , feel and function like natural teeth.
For patients dental implants provides comfort, convenience and confidence.
For dentists, patient satisfaction, enhanced reputation and more stimulation.
We can give you teeth that don’t move when you speak or chew!
It prevents bone deformation which is caused from missing teeth.

Placement of dental implants does involve minor surgery. All post-operative medication is provided to reduce inflammation-swelling and discomfort. Modern dental implants have been around for over 45 years. Research shows that the success rate for dental implants can be over 90%-this is one of the highest of any dental procedure

Implants require surgery, so patients must have healthy gums and sufficient bone structure in order to be candidates. In the procedure, an anchor is used to secure the implant. The anchor is then left in place so that bone may grow around it. Several visits are typically needed to complete the process